Kaivostietoa Itä-Suomesta

Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastaisen kansalaisliikkeen viralliset   sivut. Talvivaaran johdosta käsitellään myös muun kaivostoiminnan kehkeytymistä. Talvivaarasta erikseen katso: http://www.stoptalvivaara.org/Ajankohtaista:

Itä-Suomen kaivosoikeudet 11.1.2013

kartta

Zoomattava
kartta
koko Suomesta

Valtaus-, 
valtaushakemus- ja varaustilanne
Suomessa
1.1.2010
Kartta
ja
Pohjois-Karjalassa
1.1.2010
Kartta

Karttoja Arevan valtauksen sijoittumisesta ja pohjavesialueista

Uusin valtaus- ja varaustaulukko
7.1.2010
Tem:n sivulla

Kuvia ympäristötaideteoksen avajaisista 18.6..2006 Kontiolahden Kyykässä Kartta

Enon seurakunnan "Luomakunnan sunnuntai" 15.-17.8.2008
- lehdistössä ja mediassa

23.7. Kaivos naapurissa. Rönkönvaara

26.4. Kaivosmanifesti,
Suomen sosiaalifoorumi Helsinki

13.3. Pohjois-Karjalasta järjestetään 13.4. retki Kajaaniin, lähtö Joensuusta noin 12.00
Keskustelutilaisuus ja Tulevaisuus-ilta: "Mitä Talvivaaran jälkeen?” sunnuntaina
13.4.2014 klo 18 Generaattorilla (heti klo 15 alkavan Talvivaara-näytelmän
jälkeen).

Kyytiin ilmoittautumiset Markku Aholle: markku.o.aho@gmail.com Kyydin hinta 20-30€. Lippuja on maakunnan lähtijöitä varten varattu 20 kpl. Alustavasti olemme suunnitelleet kimppakyytejä pikkuautoilla, mutta jos lähtijöiden määrä kasvaa tarpeeksi suureksi, mennään bussilla. Matkaltakin pääsee kyytiin.

Olemme varanneet 20 lippua dokumenttiteatteri Vaara-kollektiivin Talvivaara scifi-näytelmään ja sen jälkeen pidettävään kansalaiskeskusteluun.

18.3.2013
P-K:n luonnonsuojelupiirin tiedote: Emme halua uusia Talvivaaroja

Keskustelutilaisuus ke 26.3 18.00
Pyhäselän entisessä valtuustosalissa

DI Mari Heikkinen: Kaivostoiminnan valvonta P-K:n ELY-keskus
Tuomo Tormulainen: Kaivoshankkeet Selkie - Onkamo välillä. Niiden toteutumisen mahdollisuus. Hyödyt ja haitat?
P-K:n luonnonsuojelupiiri, kaivosvastaava

Järj. P-K:n luonnonsuojelupiiri ja Mulo-Niittylahden kyläyhdistys ry
Voit tästä tulostaa pylväsilmoituksen ja levitellä sitä lähiympäristöösi A5, A4

Puhtaan Juojärven puolesta, kaivoseminaari la 29.3. 13-17 Kyykerin kylätalo, Kyykerinkatu 32,Outokumpu

- kaivostoimintaa säätelevä lainsäädäntö, Otto Bruun, SLL:n kaivosvastaava
- katsaus seudun kaivoshankkeisiin, Tuomo Tormulainen, P-K:n luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava
- Kaivostoiminta Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa, Hanne Lohilahti, ympäristösuunnittelija, P-K:n maakuntaliitto
- Juojärven erityisyys, FT Heikki Simola, Itä-Suomen yliopisto

Järj. P-K:n ja P-S:n luonnonsuojelupiirit, Outokummun ja Koillis-Savon luonnonystävät
Voit tästä tulostaa pylväsilmoituksen ja levitellä sitä lähiympäristöösi A5, A4

19.11
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri vaatii mineraalistrategian uudistamista

10.10.
Tukes kuuluttaa tämän päivän Karjalaisessa, että Euro Skandinavian Uranium AB on 8.10. 2013 luopunut malminetsintäluvasta Kontiolahden ja Joensuun rajalla. Luvastahan on sijaintikuntien, Ely-keskuksen ja maanomistajien valitukset Kuopion hallinto-oikeudessa.
Luopuminen ei kuitenkaan tarkoita, että uraanin uhka olisi ohi. Hyvinkin voi löytyä joku toimija, joka haluaa tehdä rahaa toisten mailla. Lisäksi Talvivaara on opettanut, että varsinainen uraanin uhka piilee suurissa monimetallikaivoksissa, joita maakuntaan haaveillaan perustettavaksi Selkie-Tohmajärvi välille, Koitereen eteläpuolelle, Polvijärven ja Outokummun sekä Heinäveden kuntien alueille.

13.9. Talvivaaran opetukset: lainsäädäntöä on muutettava.
KU Viikkolehti
Verkkolehdessä 16.9.13: ”Toivottavasti Talvivaara kannustaa muuttamaan lakia”

10.9.
Katsaus Suomen kaivoshanketilanteeseen. (PDF 500 Kt) Tuomo Tormulainen, Puhtaitten vesien puolesta-tapahtuma Tampere 10.-11.9.2013

12.8.
Tukes on hyväksynyt FinnAust Miningin varauksen Kontiolahden Kulhon ja Joensuun Hammaslahden sekä Kiihtelysvaaran alueille. Varaus on voimassa kaksi vuotta ja antaa yhtiölle etuoikeuden hakea malminetsintälupaa, jota se jo tässä vaiheessa ilmoittaa myöhemmin hakevansa. FinnAust Mining on autralialaisen Western Areas NL:n suomalainen toiminimi. Western Areas NL omistaa Talvivaarassakin käytettävän bioliuotusrikastuksen patentin.
Karjalainen 15.8.2013

29.7. 
Talvivaara introduces -  Mining industry, how does it affect  the environment? Tuomo Tormulainen, Vasemmistonuorten ympäristöleiri, Puolanka

19.6. Itä-Suomen kaivoshankkeet, Tuomo Tormulainen, Kaivoskapina-seminaari, Valtimo,19.6.2013

10.6. Viisi valitusta uraaniluvasta. Kansan Uutiset

7.6. Paikallisten maanomistajien ja asukkaiden valitus
on tänään aamupäivällä jätetty Kuopion hallinto-oikeuteen paperiversiona ja sähköisesti iltapäivällä. Allekirjoittajia on 29, joista kolmasosa malminetsintäalueen maanomistajia. Myös neljä paikallista yhdistystä on yhtynyt valitukseen.

3.6. Joensuun kaupungihallitus
yhtyi Kontiolahden kunnan
tekemään valitukseen ja valittaa Tukesin päätöksestä hallinto-oikeuteen niillä
perusteilla, joilla Kontiolahden kunta on päättänyt valittaa päätöksestä.
Päätös

27.5. Kontiolahden kunta valittaa malminetsintäluvan myöntämisesta.
Päätös

21.5. Keskustelutilaisuus Euro Skandinavian Uranium AB:n malminetsintäluvasta ti 21.5. klo 18.00 Louhitalolla
Heintie 16 Enossa. Valmistellaan perusteita Kuopion hallinto-oikeudelle tehtävään valitukseen Tukesin päätöksestä. Tule sanomaan mielipiteesi. Järj. Uraanikaivosten vastainen kansalaisliike.
Tuomo Tormulaisen Valituksen perusteita -esitys (PDF 330 kt)
Tilaisuudesta Kansan Uutisissa 22.5.2013

16.5.
Kaivosviranomaisen tekemä malminetsintäluvan jatkamispäätös on Suomen lainsäädännön vastainen. Ratkaisu on tehty ainoastaan kaivoslain perusteella, ottamatta huomioon muuta ympäristölainsäädäntöä.
Ympäristönsuojelulaissa on säädetty ehdoton pohjaveden pilaamiskielto. Pohjavesi- kysymyksessä Tukes vetoaa vain STUK:n lausuntoon, ettei säteilystä ole haittaa pohjavedelle. Vesiliukoinen uraani on kuitenkin jo pieninä pitoisuuksina vaarallinen myrkyllinen raskasmetalli ja sellaisena uhka pohjavedelle, siis ihmiselle.
Tukes jättää huomiotta sen tosiasian, jonka Joensuu ja Kontiolahti lausunnoissaan toteavat, että Kuusojankangas on varattu Joensuun seudun oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa pohjavesialueeksi.
Ehkä vakavin seuraus päätöksestä on, että toimija saa oikeuden kaivospiirin hakemiseen, jos tutkimustulokset antavat viitteitä taloudellisesti kannattavaan kaivostoimintaan.
Jos haluat yhtyä tämänsisältöiseen valitukseen voit toimittaa/postittaa pikaisesti 4.6. mennessä valtakirjan asiamieheksi lupautuneelle Martti Tanniselle. Osoite: Eno-Joensuuntie 595, 81200 Eno, puh 0400 171538. Valitus pitää toimittaa Kuopion Hallinto-oikeudelle viimeistään 7.6. Voit myös lähettää omia ehdotuksia valitusperusteiksi osoitteeseen uraanitieto@tormunet.fi. Selvitämme lakimiesvoimin niiden oikeutuksen. Valitukseen yhtyminen ei aiheuta kuluja. Valitukseen voivat yhtyä kaikki halukkaat. Juridista merkitystä on kylläkin vain kaivoslain 165§ mukaisesti maanomistajilla, alueen kunnilla, ely-keskuksella ja alueella toimivilla yhdistyksillä.  Asianosaisille toimitettava lähete- ja ohjekirje.

Tästä jatkuvasta Riutan uraanikaivoshaaveilusta ei pääse näköjään muuten eroon, kuin muuttamalla kaivoslakia. Selvyyden vuoksi on varmaan viisasta vähintään säätää luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet sekä muut yhteiskunnan muuhun tarkoitukseen varaamat alueet kaivostoiminnan esteiksi.

8.5. Kaivosviranomainen on tänään hyväksynyt Euro Skandinavian Uranium AB:n jatkoaikahakemuksen uraanin etsimiseksi Kuusojan kankailta.
Karjalaisessa tänään ollut kuulutus. Päätös perusteluineen Tukesin sivuilla (12 Mt). Pitää ryhtyä väsäämään valitusta Kuopion hallinto-oikeuteen ja kirjoittelemaan lehtiin. Valitusaika päätyy 7.6. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköpostilla. Yhteisvalitukseen mukaan tulijoille ei aiheudu kuluja. Halukkaat valitukseen yhtyvät voivat ilmoittautua: uraanitieto@tormunet.fi

24.2. Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle esittelijän valmistelema lausunto Kuusojan uraanin malminetsintäluvan jatkamisesta on vakavasti puutteellinen. Kokous on 26.2.2013 klo 17:00.
Lausunnossa hyvin perustellaan pohjavesialueen merkitys ja alueella olevan rupiliskon suojelualue. Kuitenkin pelkkä tutkimusalueeseen tehtävä rajaus pelastaisi esittelijän mielestä nämä.
Asiahan ei ole niin, vaan malminetsinnän vaikutukset pohjaveteen ja suojelualueeseen sisältävät suuren pilaantumisriskin näiden jo kaavoituksessa varatuille alueille. Asia tulisi mielestäni selvemmin huomioida myös kaupunkirakennelautakunnan samassa kokouksessa käsittelyyn tulevassa pohjavesien suojelusuunnitelmassa.
Kaupunkirakennelautakunta suhtautuu asiaan kielteisesti jo tässä vaiheessa, eikä siten puolla hakemusta. Yksimielisesti 26.2.2013 hyväksytty lausunto
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 4.3.2013 ja hyväksyi yksimielisesti kaupunkirakennelautakunnan esityksen. Lopullinen Joensuun kaupungin lausunto.
Yhteystietoja: JNS Kaupunkirakennelautakunta ja Kaupunginhallitus

20.2. Tähän mennessä kielteisen lausunnon Euro Skandinavian Uranium AB:n jatkoaikahakemuksesta ovat tehneet Kontiolahden kunta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntahallitus  18.02.2013 Pykälä 43. Joensuun lausunto on valmisteilla.

19.2. Halukkaat voivat allekirjoittaa paikallisen lausunnon Marja-Liisa ja Martti Tannisen kotona Eno-Joensuuntie 595, eli Novikan mäen alla Enosta päin tullessa oikealle, risteyksessä on sininen postilaatikko siitä 800 metriä pihaan ensi viikon alkuun mennessä. Toinen mahdollisuus on lähettää minulle sähköpostia ennen su 3.3., jolloin liitän halukkaat sähköpostilla menevään lausuntoon.
Lausunnon allekirjoittajan ei tarvitse olla malminetsintäalueen maanomistaja, ihan vaan huolestunut kansalainen riittää. Sähköpostiallekirjoittajille: Laittakaa asuinpaikkanne osoite mukaan myös, ettei tarvitse erikseen kysyä. Tilan rekisterinumero on hyvä olla, ainakin lähialueiden asukkailta.
Voi tietenkin myös laittaa oman lausunnon suoraan Tukesille.

11.2. Talvivaaraselvitys, Ympäristöministeriön raportteja 2 | 2013 (pdf) 489 kt

22.-23.2.2013 Suomestako siirtomaa? – Kohtuusliikkeen kaivosseminaari
Kaivosbuumia tarkastellaan eri näkökannoilta Joensuussa pe-la 22.-23.2.2013 Teatteriravintolan terassilla ja Kerubin tiloissa Ilosaaressa, Siltak. 1.

3.2. Uraanikaivosten vastaisen kansalaisliikkeen
yleinen kokous 3.2. klo 14.00 Marja-Liisa ja Martti Tannisen uudessa kodissa Eno-Joensuuntie 595, eli Novikan mäen alla Enosta päin tullessa oikealle, risteyksessä on sininen postilaatikko siitä 800 metriä pihaan.

14.1.2013 Euro Skandinavian Uranium AB häkee jatkolupaa Arevan aiemmalla valtausoikeudelle Kuusoajan kankaalla. Areva on hakijayhtiön merkittävä omistaja.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) 37 §:n nojalla lausuntoa Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta (8,5 Mt) ML2011:0027 Eno ja Kontiolahti (jatkoaikahakemus KaivNro 8073).
Lausunto tulee toimittaa lupatunnus ML2011:0027 mainiten viimeistään 3.3.2013 osoitteeseen: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi
tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi.
Kontiolahden kunnanhallituksen lausunto 21.1.2013.

24.11.  Itä-Suomen kaivoshankkeet (pdf), Tuomo Tormulainen, Maanystävien väenkokous, Joensuu.

12.10.2012   Suomestako tulossa tuhansien kaivosten maa? HS 12.10.2012
"Uraania, nikkeliä ja muita metalleja löytyy heikkoina malmeina suuria määriä eri puolilta Suomea. Suuri raha ja suuret koneistot ovat liikkeellä."

Uutisarkisto 10.10.2006 - 20.2.2010
Tietoa:

Kaivoslaki
10.6.2011/621

Ydinenergialaki
11.12.1987/990
Muutos
EV 38/2008 vp
Säteilylaki
592/1991
Säteilyasetus
20.12.1991/1512

Århusin
sopimus
ja
asetus sen
soveltamisesta
Suomessa
Annettu
17.9.2004

Eurooppalainen atomivoimakriittinen konferenssi
Helsingissä
9.-11.11.2007
Esitykset


Valtakunnallinen uraaniliikkeiden kokoontuminen Kolilla 3.-5.8. 2007.
Pidetyt puheenvuorot
Tiedote 5.8.

Pukeudu loistavasti
Lisää ...


Kuvia ympäristötaideteoksen avajaisista 10.11.2006 Enon Kuusjärvellä.
Kartta

TUKES: kaivossivut
Työ- ja elinkeinoministeriö:
kaivossivut
- Kaivosrekisterin karttapalvelu
- Söderholm Krister, kaivosylitarkastaja -2006:  Edellytykset uraanikaivostoiminnalle Suomessa      ( PDF 5,2 Mt)
Geologinen tutkimuskeskus:
- Tutkimusraportteja: Riutta 1989 (1 089kt), Tannilanvaara 1990 (4,3 Mt), Sotkuma 1990 (8,1 Mt), Huhtilampi 2,1 Mt, Tietoa Paukkajanvaaran kaivoksesta, Alfred Colpaert (2006): The Forgotten Uranium Mine of Paukkajanvaara ( Pdf 3,3 Mt)
- Kaikki Suomen uraanivaltausraportit
- Metallogenic zones and metallic mineral deposits in Finland 2006 (5,2 Mt), 
- Hytönen, Kai 1999. Suomen Mineraalit.399 s (10 Mt)
- Retkeilijän kiviopas
- Olli Äikäs, GTK: Geologian linkkejä, Uranium in Finland 3.11.2006 ( Pdf 6,5 Mt)
Säteilyturvakeskus: Säteilytietoa, Uraanikaivokset
  - Esko Ruokola: Uraanikaivosten ympäristövaikutukset (PDF)
  - Mustonen, R.; Ikäheimonen, T. K.; Salonen, L.; Sillanpää, T. 1989. Uraanin louhinnan ja rikastuksen radiologiset ympäristövaikutukset Enon Paukkajanvaarassa. (PDF 3,1 Mt)
Ympäristömisteriö: Kaivokset ja ympäristö
Uudenmaan ympäristökeskus: Ympäristöhallinnon rooli uraanikaivoshankkeissa
Suomen luonnonsuojeluliitto: kaivoshankkeista
Tapani Veistola: Uraanihankkeet, kaivoslain uudistus ja kansalaisten mahdollisuudet 5.9.2008 Kajaani (800kt)
Stop Talvivaara
Greenpeace: Uraaninlouhinnan riskit - tapaus Areva
Ydinverkosto: kansanliike uraanikaivoksia ja ydinvoimaa vastaan uusiutuvan energian puolesta Pohjois-Suomessa
Uusimaa: Uraaniton.org-kansalaisliike
Länsi-Uudenmaan uraanikaivoksia vastustava kansanliike
Ranska: SORTIR DU NUCLEAIRE
- CIIRAD - Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité (radioaktiivisuutta tutkiva riippumattoma laboratorio, ranskaksi)
- Antoine Gatet: Limousinin alueen uraaniesiintymien hallinta, Riita-asia Limousinin lähteet ja joet vastaan/ COGEMA/AREVA
Ruotsi: Nätverket mot uranbrytning i Sverige
Itävalta: atomstopp_atomkraftfrei leben!
USA: Nuclear Information and Resource Service (NIRS)
- Southside Concerned Citizens (paljon videoita)
Venäjä: Green World
Niger: Tuareg Culture and News: Tuareg Concerns About Uranium Mining In Niger
- videoita (Niger's natural wealth exploited - 16 July 08 ja muita)
World Information Service on Energy: WISE Uranium Project
Mielipiteitä:Esityksiä, alustuksia, mielipiteitä, järjestöjen ja yhteisöjen kannanottoja
Keskustelu: Valtakunnalliselle postituslistalle uraaniaiheista pääsee lähettämällä omat yhteystiedot Tapani Veistolalle Luonnonsuojeluliittoon, sähköposti: tapani.veistola(at)sll.fi
EduskuntaAloitteet, kirjalliset ja suulliset kysymykset, keskustelut
Lehdet: Uutisia ja kirjoituksia 2002 - 2007 (ei ajantasalla)
Hannu Kauhanen: Vaikeneminen on uraania. Analyysiä Helsingin Sanomien ja Karjalaisen uraanikirjoittelusta 2006-7. (Pdf 3,1 Mt)
Karttoja: Kartta-aineistoa Pohjois-Karjalan uraanivaltauksista. (KTM:n ja työministeriön  yhdistämisestä syntynyt työ- ja elinkeinoministeriö ei enää julkaise uraanivaltaushakemuksia sivuillaan, joten kaikki linkit eivät toimi.)
Yritykset:Four foreign mining companies prospect for uranium in Finland (HS International 8.3.2006)
Agricola Resources - Press Release: 16.2.2005, 9.5.2006, 4.7.2006, 18.7.2006,18.1.2007, (ei toimi enää Suomessa)
Cogema/AREVA: AREVA applies for reservation claims for uranium exploration in  Finland
 AREVA Resources Finland Oy
Mawson Resources Limited -   Osakekurssit 2005-2008.
Mawson Energi yms.: Här letar man uran i Sverige – hela listan, Aftonbladet  3.6.2006
Cooper Minerals Inc (Suomessa Namura Finland Oy): Osakekurssit 2006-2008.
Osakemarkkinat:The Ux Consulting Company, LLC: 
Uraanin maailmanmarkkinahinnat, tietoa sijoittajille
Kunnat: 
Nilsiä: Lausunnon antaminen Mawson Energi AB:n valtaushakemukseen Saramäki 1-3.18.8.2008.
Kuopion kaupunki:
- Kaivoslain mukainen estettömystodistus / Namura Finland Oy / valtausalue Puutosmäki.  Päätös: 16.6.2008. Valtuustoaloitteet: 12.5.2007.
- Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle uraanivaltaushakemuksesta Puutosmäkeen 1.12.2008
Enon kunta:
- Lausunnon antaminen Cogema -nimisen yhtiön kaivoslain mukaisesta
valtaushakemuksesta 30.01.2006
- Lausunnon antaminen Karelian Resource Services Oy -nimisen yhtiön kauppa- ja  teollisuusministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta 05.11.2007
- Lausunnon antaminen Agricola Resources Plc -yhtiön kauppa- ja teollisuusministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta 03.12.2007
- Lausunnon antaminen Mawson Energi Ab -yhtiön työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta 11.8.2008
- Enon kunnan lausunto Namura Finland Oy -nimisen yhtiön kaivoslain mukaiseen valtaushakemukseen 2.12.2008
Kontiolahden kunta:
- Kontiolahden kunnanhallituksen lausunto valtausasiassa 18.1.2006
- Kontiolahden kunnanhallituksen lausunto Namura Finland Oy:n valtaushakemuksesta.(Paukkaja 1 - 180 nimetyille valtausalueille Kontiolahden ja Enon kunnissa)
.
Palaute:Voit ilmoittautua alla olevaan sähköpostiosoitteeseen  postituslistalle.  Saat tulevista
tapahtumista tiedot omaan sähköpostiisi. Tietosi eivät tule näkymään muille.
Ota yhteyttä: 
uraanitieto @ tormunet.fi 
Tuomo Tormulainen, Kontiovaarantie 1, 81220 Jakokoski 
 043 2181200 (parhaiten aamuisin 7-10) 

Päivitetty 18.3.2014